• Projecten

  • 1
 

Freedom Challenge investeert in het leven van duizenden onderdrukte en kwetsbare vrouwen en kinderen, door wereldwijd ruim vijftig lokale langetermijn projecten van Operatie Mobilisatie (OM) te ondersteunen. We strijden tegen onrecht door ons in de projecten te richten op vier pijlers.

 
 
 
 

4 pijlers

 

1. Preventie

Vrouwen en kinderen in armoede zijn kwetsbaar. Door kinderen goed onderwijs te bieden en vrouwen vaardigheden aan te leren, draagt Freedom Challenge bij aan het doorbreken van de cirkels van armoede, uitbuiting en onderdrukking.

2. Bevrijding

Vrouwen en kinderen gevangen in slavernij en misbruik zijn vaak gebroken; hun geest is verpletterd. Freedom Challenge ondersteunt de slachtoffers bij de stap naar vrijheid en zorgt voor een veilige plek voor hulp en genezing op de lange termijn.

3. Herstel

Slachtoffers ontvangen uitgebreide fysieke en geestelijke zorg, hulp bij traumaverwerking en vaardigheden training als ze uit de gebrokenheid klimmen naar een nieuw leven vol hoop en waardigheid.

4. Ontwikkeling

De projecten van Freedom Challenge bieden oplossingen voor de lange termijn. Vrouwen krijgen beroepstrainingen aangeboden en steun uit micro krediet programma’s om zo armoede te overkomen en hun kinderen minder kwetsbaar te maken voor uitbuiting.

 
 
 
 
 

House of Joy

 
 

➡ Bekijk het verhaal van Besa, een van de deelnemers in House of Joy

Ieder jaar ontvangen verschillende projecten wereldwijd financiële ondersteuning van Freedom Challenge Nederland. Vooralsnog krijgt één project iedere maand een bijdrage vanuit Nederland. Dit is ‘House of Joy’ op de Balkan.

Wanneer je als vrouw op de Balkan slachtoffer bent van huiselijk geweld of mensenhandel, kun je maximaal zes maanden worden ondergebracht op een veilige plek. Na deze zes maanden is de toekomst onzeker, want waar moet je heen wanneer je kunt lezen noch schrijven en geen baan hebt, maar wel kinderen om voor te zorgen? Helaas worden deze vrouwen daarom geregeld opnieuw slachtoffer van mensenhandel, of gaan ze terug naar de man die hen in het verleden mishandelde.

Om deze vrouwen te helpen richtte een team van OM een aantal jaren geleden ‘House of Joy’ op. In dit project worden vrouwen en hun kinderen toegerust voor een betere toekomst, bijvoorbeeld door middel van therapie en het aanleren van praktische vaardigheden zoals lezen en schrijven.

 

Neem jij de uitdaging aan?
 
 
 
 
 
 

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.

SPREUKEN 31:8–9